Órarend
Órarend
|

Pszichológia Eger

Freud

Családmodellezés-Hellinger-féle módszerrelA módszerről:
Bert Hellinger családfelállítás terápiájának alapelveit követő módszer
egész napos intenzív együttlét
minimum 10-12 fős csoportban terapeuta irányításával zajlik

A csoport:
Általában spontán szerveződik, önkéntes alapon
A csoporttagok többsége saját témával, megoldandó családi-, vagy élethelyzettel, vagy kíváncsiságból jelentkezik

A foglalkozás menete:
Egy negyedórás elméleti bevezető előadás után kezdődik a terápiás szakasz.
A résztvevők bemutatkozás, előzetes információk nélkül kerülnek a terápiás térbe,
ahol:
Spontán alakul ki a kliensek sorrendje
A család modellezésére, a családtagok megjelenítésére, a csoport tagjai közül bárki választható
A terapeuta indirekt módon, a tér energiáját közvetítve vezeti végig a családmodellezést, ahol általában kirajzolódik az elakadást okozó dinamika
A lezárási fázisban általában oldó mondatok hangzanak el, tisztelet nyilvánítás az ősök sorsa előtt.

Családmodellezés-Hellinger-féle módszerrel

 

Pszichodráma

Egy olyan csoportterápiás módszer, mely teret ad önmagunk mélyebb megismeréséhez, valamint fejleszti a bennünk élő spontaneitást és kreativitást.
A pszichodráma középpontjában a cselekvés áll.

Morénói emberkép:
"Minden ember cselekvés éhséggel születik, s élete során folyamatos igénye van önmaga cselekvésben történő kifejezésére. A cselekvésen keresztül felszabadul a spontaneitás és teret ad az alkotó kreativitás létrejöttének.”
A személyiség fejlesztése illetve módosítása is elsősorban cselekvésbe ágyazva, csoportban az egyének közti látható vagy láthatatlan interakciók megjelenítése révén valósítható meg legsikeresebben."

A módszer fő fázisai:
1. ráhangolódási-bemelegítési szakasz:
egymásra, aktuális témára való ráhangolódás
2. játék szakasz:
részvevők által hozott témák dramatikus megjelenítése
3. lezárási szakasz:
reflexió a megélt szerepekről, külső belső folyamatok tudatosítása

A pszichodráma specifikuma, hogy lejátssza az élményt és a játék során homályba veszett indítékokat, motivációkat idéz fel.
Ezek megélése katartikus lehet, azáltal, hogy egy embertársunk szerepét időlegesen magunkra vesszük, közelebb kerülünk a másik indítékainak, belső valóságának megértéséhez, ennek segítségével empátiás készségünk fejlődik.
A pszichodráma módszerének rendkívül széles a felhasználási területe. Alkalmazható önismeret fejlesztésben, szervezet fejlesztésben, közösség formálásban, de jól használható oktatásban, képzésekben is. Önálló vagy kiegészítő pszichoterápiás módszerként is alkalmazható a gyógyításban .

Vezetők:
Bóta Veronika

"A pszichodráma a könyörület színháza ez olyan hely, ahol megszeretjük és elfogadjuk legrosszabbnak hitt vonásainkat is." - Zerka Moreno

Pszichodráma